រោគសញ្ញាដំបូងរបស់អូទីស្សឹមចំពោះកុមារ

2024-06-14T03:42:36+00:00By |Categories: អូទីស្សឹម|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

ទិដ្ឋភាពក្មេងៗកំពុងលេងអ្វីមួយ គឺជាទិដ្ឋភាពដែលយើងរីករាយចង់មើល។ ក្មេងៗប្រើការស្រមើស្រម៉ៃរបស់ពួកគេដើម្បីបង្កើតជាសាច់រឿង ឬការតំណាលរឿងជាមួយប្លុក តុក្កតា និងកូនឡាន។ រឿងធម្មតាមួយដែលយើងងាយសង្កេត ឃើញក្មេងៗភាគច្រើននៅក្នុងវ័យកំពុងអភិវឌ្ឍន៍លូតលាស់ ពួកគេចូលចិត្តដាក់តម្រៀបរបស់លេងជាជួរៗ។​ កូនឡាន [...]

ការបង្រៀនកុមារអូទីស្សឹមឱ្យចេះប្រើប្រាស់បង្គន់

2024-06-14T04:03:57+00:00By |Categories: អូទីស្សឹម|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

ការបង្រៀនកុមារឱ្យចេះប្រើប្រាស់បង្គន់ អាចរាប់ថាជាកិច្ចការដ៏លំបាកមួយសម្រាប់មាតាបិតាស្ទើរតែគ្រប់រូប ប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រួសារដែលមានកុមារអូទីស្សឹម កិច្ចការនេះរឹតតែជាឧបសគ្គប្លែកខុសពីគេមួយទៀត។ ខណៈពេលដែលដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍន៍អាចមានភាពខុសប្លែកៗពីគ្នា ការយល់ដឹងពីតម្រូវការជាក់លាក់ និងភាពរំញោចផ្នែកញាណរបស់កុមារអូទីស្សឹម ពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនការប្រើប្រាស់បង្គន់ដល់ពួកគេប្រកបដោយជោគជ័យ និងគ្មានភាពតានតឹង។ ភាពរំញោចផ្នែកញាណ [...]

Go to Top