ការធ្វើតេស្តអូទីស្សឹមមនុស្សវ័យជំទង់ និងក្មេងជំទង់

2024-06-12T02:39:34+00:00By |Categories: អូទីស្សឹម|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

អូទីស្សឹម ជាលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធប្រសាទ ដែលអាចកំណត់បានតាមរយៈបញ្ហាប្រឈមក្នុងទំនាក់ទំនងសង្គម ចំណាប់អារម្មណ៍មានកម្រិត និងអាកប្បកិរិយាដដែលៗ។ ខណៈពេលដែលការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអូទីស្សឹមត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឡើងជាញឹកញាប់ក្នុងវ័យកុមារភាព ជួនកាល រោគសញ្ញាអាចបង្ហាញខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងមនុស្សវ័យជំទង់ និងក្មេងជំទង់ ដោយធ្វើឱ្យការកំណត់អត្តសញ្ញាណកាន់តែពិបាក [...]

អូទីស្សឹម និងការញៀនបច្ចេកវិទ្យា

2024-06-14T03:50:14+00:00By |Categories: អូទីស្សឹម|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

បច្ចេកវិទ្យាបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើងដោយមិនអាចប្រកែកបាន ផ្តល់នូវការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ព័ត៌មាន និងការកម្សាន្តដោយគ្រាន់តែប្រើចុងម្រាមដៃរបស់យើង។ ប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលអូទីស្សឹម ពិភពឌីជីថលបង្ហាញនូវបណ្តុំឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមដោយឡែកមួយទៀត។ ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាអាចជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់បុគ្គលអូទីស្សឹម ការយល់ដឹងពីផលវិបាកនៃការចំណាយពេលលើអេក្រង់ច្រើនពេក និងបង្កើតទម្លាប់ល្អមួយ [...]

Go to Top