អូទីស្សឹម និងការញៀនបច្ចេកវិទ្យា

2024-06-14T03:50:14+00:00By |Categories: អូទីស្សឹម|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

បច្ចេកវិទ្យាបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើងដោយមិនអាចប្រកែកបាន ផ្តល់នូវការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ព័ត៌មាន និងការកម្សាន្តដោយគ្រាន់តែប្រើចុងម្រាមដៃរបស់យើង។ ប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលអូទីស្សឹម ពិភពឌីជីថលបង្ហាញនូវបណ្តុំឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមដោយឡែកមួយទៀត។ ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាអាចជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់បុគ្គលអូទីស្សឹម ការយល់ដឹងពីផលវិបាកនៃការចំណាយពេលលើអេក្រង់ច្រើនពេក និងបង្កើតទម្លាប់ល្អមួយ [...]

បញ្ហាប្រឈមរបស់អូទីស្សឹមក្នុងសង្គម ៖ ការមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីកុមារកម្ពុជា

2024-06-14T03:45:35+00:00By |Categories: អូទីស្សឹម|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

អូទីស្សឹមបានបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនសម្រាប់កុមារជុំវិញពិភពលោក ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ជានិច្ចកាល កើតឡើងដោយកត្តាវប្បធម៌ សង្គម និងការអប់រំ។ ស្វែងយល់ពីការលំបាកក្នុងសង្គមដែលកុមារអូទីស្សឹមនៅកម្ពុជាជួបប្រទះ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំរុញឱ្យមានសហគមន៍គាំទ្រ ដែលអាចជួយបុគ្គលទាំងនេះ [...]

Go to Top