ព័ត៌មាន2024-06-05T10:08:38+00:00

ស្វែងយល់ពីជម្រើសនៃការព្យាបាល និងការសង្គ្រោះសម្រាប់អូទីស្សឹមនៅកម្ពុជា

June 7th, 2024|

អូទីស្សឹម ជាពិការភាពផ្នែកលូតលាស់ បង្ហាញចេញនូវបញ្ហាទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ សង្គម ក៏ដូចជាអាកប្បកិរិយា។ [...]

តើអូទីស្សឹមបណ្តាលមកពីហ្សែនមែនទេ?

June 7th, 2024|

អូទីស្សឹម ជាស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍លូតលាស់ប្រព័ន្ធប្រសាទដ៏ស្មុគស្មាញមួយ ដែលអាចកំណត់បានតាមរយៈបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងសង្គម ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងអាកប្បកិរិយាដដែលៗ។ [...]

រោគសញ្ញាដំបូងរបស់អូទីស្សឹមចំពោះកុមារ

June 7th, 2024|

ទិដ្ឋភាពក្មេងៗកំពុងលេងអ្វីមួយ គឺជាទិដ្ឋភាពដែលយើងរីករាយចង់មើល។ ក្មេងៗប្រើការស្រមើស្រម៉ៃរបស់ពួកគេដើម្បីបង្កើតជាសាច់រឿង ឬការតំណាលរឿងជាមួយប្លុក តុក្កតា [...]

ការធ្វើតេស្តអូទីស្សឹមមនុស្សវ័យជំទង់ និងក្មេងជំទង់

June 6th, 2024|

អូទីស្សឹម ជាលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធប្រសាទ ដែលអាចកំណត់បានតាមរយៈបញ្ហាប្រឈមក្នុងទំនាក់ទំនងសង្គម ចំណាប់អារម្មណ៍មានកម្រិត និងអាកប្បកិរិយាដដែលៗ។ [...]

អូទីស្សឹម និងការញៀនបច្ចេកវិទ្យា

June 6th, 2024|

បច្ចេកវិទ្យាបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើងដោយមិនអាចប្រកែកបាន ផ្តល់នូវការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ព័ត៌មាន និងការកម្សាន្តដោយគ្រាន់តែប្រើចុងម្រាមដៃរបស់យើង។ ប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលអូទីស្សឹម [...]

បញ្ហាប្រឈមរបស់អូទីស្សឹមក្នុងសង្គម ៖ ការមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីកុមារកម្ពុជា

June 6th, 2024|

អូទីស្សឹមបានបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនសម្រាប់កុមារជុំវិញពិភពលោក ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ជានិច្ចកាល កើតឡើងដោយកត្តាវប្បធម៌ [...]

ការវាយតម្លៃការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់កុមារអូទីស្សឹម

June 5th, 2024|

ការវាយតម្លៃការអភិវឌ្ឍន៍មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កុមារគ្រប់រូប ជាពិសេសសម្រាប់កុមារដែលមានអូទីស្សឹម។ អូទីស្សឹម ជាលក្ខខណ្ឌនៃការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ស្មុគស្មាញដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងសង្គម អាកប្បកិរិយា [...]

តួនាទីរបស់គ្រួសារក្នុងការជួយសមាជិកគ្រួសារដែលមានអូទីស្សឹម

June 5th, 2024|

អូទីស្សឹម ជាពិការភាពផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍លូតលាស់ដែលប៉ះពាល់ដល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងអាកប្បកិរិយា។ អ្នកដែលមានអូទីស្សឹម [...]

អូទីស្សឹមនៅកម្ពុជា

June 5th, 2024|

អូទីស្សឹម ជារឿយៗត្រូវបានគេយល់ខុស និងត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតិចតួចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយសារកង្វះការយល់ដឹងក្នុងចំណោមសាធារណៈជនទូទៅ [...]

Go to Top