អូទីស្សឹម ជាស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍លូតលាស់ប្រព័ន្ធប្រសាទដ៏ស្មុគស្មាញមួយ ដែលអាចកំណត់បានតាមរយៈបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងសង្គម ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងអាកប្បកិរិយាដដែលៗ។ ហ្សែននៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ខណៈដែលមូលហេតុពិតប្រាកដនៃអូទីស្សឹមកំពុងស្ថិតក្រោមការសិក្សានៅឡើយ ។ OrbRom Center មានការប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ខ្ពស់ក្នុងការជួយគាំទ្របុគ្គលអូទីស្សឹម និងស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅទៅក្នុងពិភពដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ របស់ហ្សែនអូទីស្សឹម។

តំណពូជ៖ ហ្សែន និងអូទីស្សឹម

ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងរវាងហ្សែន និងអូទីស្សឹម ។ ការសិក្សាបានបង្ហាញថាអូទីស្សឹមអាច កើតចំពោះគ្រួសារដែលធ្លាប់មានកូនកើតអូទីស្សឹម។

ប៉ុន្មានចំណុចខាងក្រោមនេះ បង្ហាញថា តើហ្សែនអាចបង្កឱ្យមានអូទីស្សឹមដោយរបៀបណា៖

  • ហ្សែនច្រើន ឬពហុហ្សែន៖ មិនដូចលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលបណ្តាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរហ្សែនតែមួយ អូទីស្សឹមអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអន្តរកម្មដ៏ស្មុគស្មាញរវាងហ្សែនជាច្រើន ដែលហ្សែននីមួយៗរងផលប៉ះពាល់តិចតួច។
  • ភាពខុសគ្នានៃឌីអិនអេ តែមិនកំណត់ថាមកពីកត្តានេះទេ៖ ការដែលមានភាពខុសគ្នានៃហ្សែនជាក់លាក់មួយ ទំនងជាមិនអាចនាំឱ្យ​មាន​ការវិវត្តន៍ទៅជាអូទីស្សឹមនោះទេ។ ហ្សែនទាំងនោះគ្រាន់តែបង្កើនភាពងាយ
    រងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះ។ កត្តាបរិស្ថានក៏អាចជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កឱ្យមានអូទីស្សឹមផងដែរ។
  • បំរែបំរួលហ្សែនកំឡុងវដ្តជីវិត ម្តងម្កាល បំរែបំរួលហ្សែនថ្មីមួយអាចកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលបង្កើតមេជីវិតឈ្មោល ឬកោសិកាស៊ុត ទោះបីមិនមានប្រវត្តិក្នុងគ្រួសារក៏ដោយ។

មិនត្រឹមតែហ្សែន៖ ឥទ្ធិពលបរិស្ថាន

ខណៈដែលកត្តាហ្សែនអាចផ្តល់ជាមូលដ្ឋានរឹងមាំមួយ តែហ្សែនក៏មិនមែនជាកត្តាបង្កទាំងស្រុងនោះដែរ។ បរិស្ថានអាចធ្វើអន្តរកម្មជាមួយហ្សែន និងជះឥទ្ធិពលដល់ការវិវត្តន៍របស់អូទីស្សឹម ។ ភាពដែលអាចទៅរួចបណា្តលមកពីកត្តា បរិស្ថានរួមមាន៖

  • កត្តាមុនកំណើត៖ ផលវិបាកមួយចំនួនអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ដូចជាការឆ្លងមេរោគ ឬការប៉ះពាល់នឹងជាតិពុល ក៏អាចបង្កើននូវហានិភ័យ។
  • កត្តាកំឡុងកំណើត៖ ទារកកើតមិនគ្រប់ខែ ឬទម្ងន់ទារកក្រោមស្តង់ដារ ក៏ជាហានិភ័យបង្កឱ្យមានអូទីស្សឹម។
  • កត្តាក្រោយកំណើត៖ កត្តាប៉ះពាល់ពីបរិស្ថានក្រោយកំណើត ទោះបីជាការស្តាប់ទៅមិនសមហេតុផល តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងយល់ពីកត្តានេះនៅតែកំពុងបន្ត។

ភាពលេចធ្លោរបស់ OrbRom Center៖ ការគាំទ្របុគ្គលអូទីស្សឹម

នៅ OrbRom Center យើងយល់ដឹងពីភាពចម្រុះរបស់អូទីស្សឹមតាមទស្សនៈមួយផ្សេង ។ យើងដឹងថាហ្សែន ជាអ្នករួមចំណែកមួយ ហើយយើងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវបរិយាកាសដែលពោរពេញដោយការគាំទ្រមួយដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបុគ្គលម្នាក់ៗរៀងៗខ្លួន។ ក្រុមអ្នកឯកទេសរបស់យើងផ្តល់ជូននូវការព្យាបាល និងការអន្តរាគមន៍ ពិសេសៗជាច្រើន ដើម្បីជម្រុញនូវការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញសង្គម ការប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង និងសុខុមាលភាពជារួម។

អនាគតនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអូទីស្សឹម

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើហ្សែនបង្កអូទីស្សឹមកំពុងវិវត្តន៍ទៅមុខ។ អ្នកស្រាវជ្រាវក៏កំពុងកំណត់យ៉ាងសកម្មនូវហ្សែនជាក់លាក់មួយចំនួន និងស្វែងយល់ពីរបៀបដែលហ្សែនទាំងនោះធ្វើអន្តរកម្មជាមួយបរិស្ថាន។ ចំណេះដឹងពីការសិក្សា ស្រាវជ្រាវទាំងនេះនឹងនាំទៅរកការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យកាន់តែប្រសើរឡើង ការអន្តរាគមន៍ដែលសមស្រប និងជាវិធានការបង្ការដ៏មានសក្តានុពលមួយនាពេលអនាគត។